Lurøy bibliotek

Søk i bokbasen
MappaMi
Kikkehullet
Safarisøk

Bokbussen
Lånereglement
Serviceerklæring
Årsmelding

Samsøk Nordland
Detektor emneportal
Skrivebua
Brageprisen

Skjærgårdsbiblioteket

Bibliotekplan Skjærgårdsbiblioteket

 

Her finner du det du trenger å vite om Lurøy bibliotek.

Kontakt:
Lurøy bibliotek
8766 Lurøy

Tlf:     75 09 15 43

E-post til Biblioteket

Åpningstider
Tirsdag og Torsdag
kl. 10.00 -1700

Webansvarlig 
Biblioteksjef  
Marlen H. Høvik
Oppdatert 17.02.16  

 

Skjærgårdsbiblioteket

Består av bibliotekene i kommunene  Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Nesna og Rødøy.

Nesna og Rødøy bibliotek(kommuner) er nye i samarbeidet. For bibliotekets brukere er det udelt positivt, da de vil møte samme profil uansett hvilket bibliotek de benytter.

Våre overordnede målsettinger for Ytre Helgeland Bibliotek er: 

  • Ytre Helgeland Bibliotek skal være et moderne brukerorientert bibliotek, som skal være i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer

  • Ytre Helgeland Bibliotek har som mål at bibliotekene skal yte en kvalitetssikret service til alle regionens innbyggere

  • Ytre Helgeland Bibliotek skal jobbe fremtidsrettet i forhold til tilgjengelighet, teknologi, lokaler, mediesamlinger og kompetanse

  • Ytre Helgeland Bibliotek skal styrke det regionale samarbeidet, og være en modell for samarbeid og fremtidsrettet satsing overfor andre sammenlignbare bibliotek

Vi jobber ut fra:

Bibliotekplanen er for tiden under revidering, og vi satser på å få ferdig dette arbeidet i løpet av 2014.

 

Til hovedsiden


 

 

Lurøy kommune
Fotoprosjektet i Lurøy
Steinkjerringa og Menighetsbladet
Lurøy bibliotek står bak vandrebokprosjektet