Utvandringen til Amerika 1836 - 1900   Av Rune Bang 

Utvandringen fra Lur°y til USA og Canada 1901 - 1919 av Rune Bang (PDF)

 

Tilbake til Lur°y lokalhistoriske forside Tilbake til Lur°y biblioteks forside