Steinkjerringa. 
Alle årgangene fra 2002 til i dag finnes her.

Menighetsbladet
Alle årgangene fra 2002 til i dag finnes her.


  Utgivelsesplan

Utgave nr. 1 Utgave nr. 2 Utgave nr. 3 Utgave nr. 4
Stoff lev. innen 31.01. Stoff lev. innen 20.05 Stoff lev. innen 10.09 Stoff lev. innen 20.11
Utgis ca. 1. mars Utgis ca. 20. juni Utgis ca. 15. oktober Utgis ca.15. desember  

Hvis du ikke bor i Lurøy, kan du abonnere på avisa for kr 75,- pr. år.

Har du kommentarer eller innspill til Steinkjerringa
kan du sende e-post til redaktør Cato Rødsand, eller du kan ringe ham på tlf. 75 09 15 53
Har du kommentarer eller innspill til Menighetsbladet,
kan du sende e-post til redaktør Anders Rosland,
eller du kan ringe ham på tlf. 75 09 15 31

 

Du kan også gi Steinkjerringa som et gavebrev til en venn. 
Gavebrev for et år koster kr. 75,-. 
Eksempel på gavebrev finner du her.

 

Steinkjerringa -  et historisk tilbakeblikk!!

Sporadiske utgivelser 1986-91(startet av Einar Gaustad)
Utgitt fast 1992 – 2011 (20 år)
4 nummer pr år - 80 utgitte blad – alle julenummer utgitt i farger
Til sammen 1280 sider
Fellesavis Steinkjerringa/Menighetsblad 1998-2011
15 første årene innbundet (biblioteket)
Reklame 1997 – 2011 (15 år)
Opplag 1400 (gratis til husstander Lurøy/sendes ca 300 adr. Norge)
Nettutgave fra 2002 (www.luroy.folkebibl.no  eller www.luroy.kommune.no
Redaktører for menighetsbladet: Anders Rosland
Redaktør for Steinkjerringa: Cato Rødsand
2011: 20 år i A4-utgave (25. årgang)  

Tilbake til Lurøy lokalhistoriske forside Tilbake til Lurøy biblioteks forside