Register over artiklene i Lurøyboka fra 1984 - 2011. Av Rune Bang/Rita Jørgensdatter

Det er produsert hele 19 årbøker som totalt inneholder 337 bidrag og det er ofte behov for å finne frem til artikler, i hvilken bok artikkelen står, eller om det er publisert artikler om et tema. For å lette søkingen er det laget et alfabetisk register over artiklene i de utgitte bøkene. Når det under forfatter står ”red.”, er dette hovedsakelig egne avskrifter av kildemateriale, bruk av Ivar Seljedals avskrifter eller gjengivelse av stoff som tidligere er publisert, anonymisert o.a.

Tittel på artikkel   Årbok Forfatter
75 år siden Emelius August Olsen forulykket på Ytterhamna 1998/99 Jensen, Oddbjørn
Aldersund idrettslag 50 år 1989 Kjærsund, Ronald
Aldersund sanglag  -  en sprek 30-åring 1998/99 Zakariassen, Olga
Amerikabrevet fra oldefar 1998/99 Danielsen, Harry
Amerikareise i 1914 1987 Aasvik, Olav
Andfjellet og Andklakkan 2008/09 Myrvang, Finn
Andreas Iversen i Seljedalen 1992 Seljedal, Hans
Anklakken - et gammelt handelssted 1987 Bang, Rune
Anklakken - gjestgiveri i Lurøy 1992 Bang, Rune
Arolineåkeren 1992 Roland, Kåre
Av livet i Aldersund  -  en avisnotis fra motorens barndom 2004/05 Red.
Avfolking av utvær i Lurøy  -  ingenting å gråte over ? 2004/05 Bang, Rune
Bare en fjøs ? 1993 Roland, Kåre
Barndom og oppvekst i gamle dager 2010/11 Bang, Rune
Barne- og ungdomsminner fra Onøy 2010/11 Dahl, Fritjov
Barne- og ungdomsminne fra prestegården 1992 Wiklund, Aksel
Benjamin Olsen - en innflytter som satte varige spor i Lurøy ? 1998/99 Bang, Rune
Beret Christoffersdatter 1984 Roland, Kåre
Bergingsbragd på Vestfjorden i 1899 1991 Red.
Betraktninger til matrikkelutkastet for 1723 1989 Bang, Rune
Bibelbud Endresen 1989 Roland, Kåre
Bosetting og oppvekst på Lyngøy 1990 Edvardsen, Signe
Brannen i Furulia på Konsvikmyran - Kristen Jakobsen Olvikvatnets liv og levned 1989 Bang, Rune
”Bratlands Mølle”  i Aldersundet. Litt om kornmaling i gamle dager 1998/99 Bang, Rune
Brev hjemmefra til Lofotfarer 1998/99 Bang, Rune
Brudekjole fra Lurøygården 1987 Skavhaug, Kjersti
Bruk av Blix-salmene i Lurøykirka 1996/97 Bang, Rune
Bruken av personnavn i gammel og ny tid 2006/07 Bang, Rune
Brukere, husmenn, drenger og knekter i Lurøy - Matrikkelen ved år 1665 1991 Red.
Bureising i Sila  -  Gode muligheter for nye familiebruk? 2002/03 Einmo, Arvid
Bureising innen jordbruket 2002/03 Bang, Rune
”Bygden er idetheletaget fattig” - om lensmannen i Lurøy sin Femårsberetning for årene 1851-55 1998/99 Hansen, Kåre
Bygdefotografer i Lurøy 1989 Bang, Rune
Bygdelensmenn i Lurøy 1996/97 Bang, Rune
Carl Johan Nielsen Ulvøy 1993 Bang, Rune
”Da fjella for på frierferd til hverandre”  -  Sagnet om Hestmannen og fjellene på Helgeland 2004/05 Bang, Rune
Da ”Folden” ble bombet 1985 Red.
Da ”Tonnesongan” gikk på privatskole 1998/99 Bang, Rune
Da bilen kom til Sleneset 1987 Red.
Da fantefølget kom 1987 Forsland, Anders
Da Lurøy ble mål for Sovjetisk atomvåpen - Omegasenderen på Bratland i et internasjonalt perspektiv 2010/11 Sørgård, Inge
Da Petter Nyplass Skyttervoll besteg Hestmannen rundt 1830 1988 Bang, Kåre
Da turisten kom til Lovund 2010/11 Meland, Hans Petter
Dampskipet "Norge"s forlis ved Rocall året 1904 2008/09 Bang, Rune
Daniel Strøm Dundas 1989 R.J.
De første båter med motor 1993 Bang, Rune
De første båter med motor – del II 1994/95 Bang, Rune
De gjennomgående kystruter i Lurøy - dampskipsfarten over Indre Kvarøy 1988 Bang, Rune
De levende døde - Var utbredelsen av spedalskhet i Lurøy en realitet? 2006/07 Bang, Rune
Den eldste tida - steinalderen i Lurøy 1992 Bang, Rune
Den gamle seglingsleia 1990 Red.
De seilte for Norge og var fra Aldra 2008/09 Selnes, Olaf M. Gylseth
Den siste bjørnejakt i Aldersundet 1988 Andreassen, Alf
Den siste jekteseiler 1986 Kongsvik, Ragnar og Petter          
Det illegale mål - Lurøy høsten 1943 1989 Aasvang, Arnt O.
Dikt av Magnus Johansen, Kvina 2002/03 Solvang, Jostein
Dr. Glatved  -  gammeldoktoren i Lurøy 1990 Red.
Eiendommen Klippenvåg på Stigen 1988 Nilssen, Otto J. V.
Eiendoms- og befolkningsforhold på 1800-tallet 1984 Søfteland, Arnljot
Ein hysterikkar og dagdrømmar frå Lurøy 1986 Karlsen, Jørgen
”Elektrisitetsverket” på Indre Onøy 1996/97 Kvalstad, Bjørg
Eldre bygninger på Lovund 1990 Bodøgård, Terje
Eldreomsorg 1984 Roland, Kåre
Elever ved Lovund folkeskole 1901/02 1998/99 Jensen, Oddbjørn
Elias Haugland fra Aldersundet - Eleven som forårsaket store avisoppslag rundt den nystartede folkehøgskolen i Vefsn  2000/01 Bang, Rune
En examinered jordemoder 1990 Roland, Kåre
En grenseoppgang på Lunderøy til ettertanke 2004/05 Hansen, Kåre
En kirkegård til besvær - Fra den første tiden med folkestyre 1994/95 Bang, Rune
En konfirmasjon i Lurøy for 45 år siden 1986 Reløy, Håkon
En liten familiesoge fra virkeligheten 2000/01 Bang, Rune
En motstandskamp i Lurøy 1940-45 1996/97 Kvalstad, Bjørg
En "mystisk" kvinnegrav på Haugland 2006/07 Bang, Rune
En påskeopplevelse under fisket i 1952 2004/05 Lovund, Johannes
En sjelden heltedåd 2002/03 Nordås, Mathias
En "skårunge" fra Lia på sin første Lofottur i 1890-åra 2010/11 Karlsen, Jørgen
En suvenir fra Berlin 1998/99 Kvalstad, Bjørg
En ungdom etablerer seg i mellomkrigstida 1992 Skoglund, Martin
En øde øy i skjærgården 2006/07 Forsland, Anders
Er det funnet ”Charonspenge” i Nord-Norge 1993 Stamsø Munch, Gerd
Et besøk på Lovund i 1816 1985 Mykletun, Sjur
Et gammelt Amerikabrev 1996/97 Jensen, Oddbjørn
Et grendehus blir til 1994/95 Pedersen, Ole
Et hvalfunn i gamle dager 1996/97 Bang, Rune
Et kongsskjøte fra Lurøy 1987 Bang, Rune
Et lurøyminne fra ”Dansketiden” 1990 Selnes, Oluf M. Gylseth
Et resymé over folketrygdens start og utvikling i Lurøy 1985 Johannessen, Ole Johan
Et stemningsbilde fra Lundeura 1996/97 Hammersland, Arne
Fagmannens krenkede stolthet 2010/11 Forsland, Anders
Falne og omkomne under siste krig 1994/95 Bang, Rune
Familien Greis Hansen på ”Rein”  -  Et booppgjør i Lovund midt på 1800-tallet 2004/05 Bang, Rune/Jensen, Oddbjørn
Familietragedie i Aspdalen for 100 år siden 1992 Bang, Rune
Finnekonen som ble gravlagt ”utenfor” kirkegården 1988 Johannessen, Ole Johan
Finnlægran  -  boplass i høyfjellet 1986 Solvang, Jostein
Fisk i kostholdet i gamle dager 2004/05 Karlsen, Jørgen
Fiskarbautaen på Lurøy - et 50 årsminne 2002/03 Bang, Rune
Fiskemed i Aldersundet 1992 Red.
For 100 år siden 1991 Red.
For 50 år siden - et tilbakeblikk 2006/07 Bang, Rune
For hundre år siden - kommunens budsjett for 1890 1990 Red.
Forlis ved Lovund i gamle dager 2006/07 Bang, Rune
Fra bygseljord til slektsstevne  -  Glimt og historie fra øya Kvitvær 2000/01 Mogård-Larsen, Sverre
Fra de gamle rettsprotokoller 1984 Red.
Fra de gamle rettsprotokoller 1989 Red.
Fra Lurøy og Rødøy i gammel tid 1984 Seljedal, Ivar
Fra Lurøy og Rødøy i gammel tid 1987 Seljedal, Ivar
Fra min barndom på Onøy i 30-åra 1992 Dahl, Fridtjov (d.y.)
Galionsfigurene på Lurøy  -  minner fra seilskutetiden ? 2004/05 Bang, Rune
Gamle fiskeplasser 1987 Østrem, Bjarne
Gamle ord og uttrykk fra fisket 1996/97 Svenning, Olav og  Bang, Rune
Gamle seglefartøyer i Solværøyan 1986 Nilsen, Edvard og   Mykletun, Sjur
Gammel huskelapp fra Konsvik 2010/11 Bang, Rune
Gjertine Nilsen, Onøy  - 100 år 1986 Kvaløy, Gerd
Glade minder fra landmaalerlivet 1991 Borchgrevink, Hilmar
Glimt fra krigstiden 1942-1945 1987 Pedersen, Per Johan
Graver, røyser og monumenter 1996/97 Larsen, Ingvild
Gravferdsskikker fra Aldersundet 1994/95 Andreassen, Alf
Gravplassen på Ytre Kvarøy 1985 Vinsrygg, Synnøve
Grindskar-hunden på Lurøygården 2008/09 Bang, Rune
Grønsvik Hærkystfort satt inn i en historisk sammenheng 1994/95 Rekkedal, Jørgensen  og Selnes
Gården ”Selnes”  g.nr. 29 b.nr.2  (Enge) 1996/97 Skjæran, Bjørnar
Gården Aspenes på Aldra -  ”En stenig og ringe plads uden herligheder” 2000/01 Bang, Rune
Gården Årnes på Aldra  -  kommunens første klokkergård 2004/05 Bang, Rune
Gårdsliv - min oppvekst på Indregård 1990 Olsen, Signe Indregård
Handel på Bratland – S. Hugvik AS 1992 Aasvik, Arne
Handelsmarkedet på Indre Kvarøy 2006/07 Bang, Rune
Handelsstedet Lurøysjøen 1987 Johannessen, Ole Johan
Handelsstedet Lurøysjøen, del 2 1988 Johannessen, Ole Johan
Hans Jonsa og Anne Johanne Greisdatter Lovund Noen betraktninger om deres familier og etterslekten  2002/03 Bang, Rune
”Havbrott” Kristelige Ungdomsforening på Lovund 2002/03 Jensen, Oddbjørn
Havet - arbeidsplass og ferdselsåre 1993 Bang, Rune
Heimefrontfjella i Antarktis 1990 Red.
Helløya 1991 Bodøgård, Terje
”Herjelars” 1994/95 Reløy, Håkon
Hestholmen 1992 Hansteen, Ragnvald
Hestmannfjellet (skillingsvise) 1986 Åsrud, Olav
Huler i Lovund 1988 Gjessing, Guttorm
Husmannsgutten Barly Devold Paul Pettersen fra Aldersundet - aktiv sabotasjeleder mot Hitler-Tyskland i 1930-åra?  2002/03 Bang, Rune
Husmannsgutten Sigurd Carson - engasjert samfunnsbygger og skribent 2010/11 Bang, Rune
Husmannsgutten som fikk kongens gull 2004/05 Jensen, Oddbjørn
Husmannskontrakt 1984 Red
Husmannsvesenet i Lurøy - en underklasse i det gamle fiskerbondesamfunnet 2008/09 Bang, Rune
Husmorens oppskrifter 1989 Red.
Hvem eide gårdene i Lurøy 1990 Roland, Kåre
I et hus ved havet 2002/03 Selnes, Oluf M. Gylseth
I leseboka 1987 Coldevin, Anny
I solnatten (dikt) 1992 Baarsen, Barbara
Innlandsfiskeekspert i havgapet 2002/03 Bang, Rune
Innledning til ”Utskrift av Branntaksasjonsprotokollen for Lurøy 1845-1890 1985 Red.
Jacobia Olsdatter - Hjelpeundervisning i lesning for 150 år siden 1985 Roland, Kåre
Jenshaugen på Lovund 1991 Snefjellå, Josefine J.
John Kristoffersen 1992 Roland, Kåre
Jubileumsfeiring i Lurøykirka maidagen 1914 2006/07 Bang, Rune
Juleforberedelser da bestemor var ung 1988 Kongsvik, Ragnar
Katolsk alterskap fra Lurøy 1989 Brodahl, Joh. E.
Katrine på ”Gjærdet” 2000/01 Jensen, Oddbjørn
”Kirchen den er et gammelt huus” - Et historisk Tilbakeblick på Lurøe kircke, naturen og Levemaader i hinne haarde Dage 2000/01 Rødsand, Cato 
Klage fra allmuen på Helgeland 1992 Red.
Klokken i Lurøykirkas tårn feirer jubileum 1998/99 Bang, Rune
Knaper og borgere - innl.  til artikkelen om Selnes borgerleie 1986 Bang, Rune
”Kommer der nu noget effter og du tager paa mig, skal Fanden tage dig” - Omkring en leiemålssak i Lurøy i 1737 2002/03 Hansen, Kåre
Kommunal fromhet 1991 Roland, Kåre
Kommune og næringsliv i 1950-åra 1994/95 Red.
Kongens gull - distriktslege Peter Bie Glatved 2008/09 Jensen, Oddbjørn 
Kongens heder til Lurøyfjerdinger 2000/01 Jensen, Oddbjørn
Kongsvik idrettslag - 50-årsjubilant 1984 Bang, Rune
Kongsvik Kraftverk AS - Den ”glemte kraftverksplanen fra pionertiden 2000/01 Bang, Rune
Kongsvik nedre - en gårdshistorie 1987 Kongsvik, Ragnar og Petter
Konsvikbygda  - et kjerneområde for finnebosettinga i eldre tider? 2002/03 Bang, Rune
Koppevaksinering av befolkningen 1996/97 Bang, Rune
Kosthold m.m. i gamle dager 1996/97 Andreassen, Alf
Kremmerleiet Selnes i Lurøy 1986 Bang, Rune
Krigsutbruddet 1940 1990 Vatne, Kåre
Kristelig forenings- og organisasjonsarbeid i tiden før siste krig 2000/01 Bentzen, Birger
Kåre  De gamle fiskemed 1985 Johansen Ingevart/Roland
Landposttjenesten i Aldersundet - ruten jubilerer med sine 75 år 2010/11 Edvardsen, Asbjørn
Legedynastiet i Solvær 1985 Forsland, Anders
Legetjeneste 1992 Roland, Kåre
”Legeråd” for fiskere i gamle dager 1991 Svenning, Olav
Lensmenn i Lurøy og Træna 1687-1983 1984 Bang, Rune
Line og garnfiske i Lofoten på 1600-tallet 1990 Karlsen, Jørgen
Litt om ”Kaal-slekten” på Sørnesøy 1992 Bang, Rune
Litt om brennevinshandel i Lurøy i gammel tid 1991 Roland, Kåre
Litt om eldreomsorgen i Lurøy 1986 Roland, Kåre
Litt om gammel hyttekultur og Lurøys første private hytte(?) 1998/99 Selnes, Oluf M. Gylseth
Litt om klippfiskproduksjon i Lurøy 2004/05 Bang, Rune
Litt om kosthold og matlaging i gamle dager 1991 Selnes, Alfhild
Litt om min barndom og oppvekst i Vatne 1991 Vatne, Kåre
Litt om nordlandshandelen på 17-1800-tallet 1992 Bang, Rune
Litt om nordlandske stedsnavn 1990 Karlsen, Jørgen
Litt om nordlandske stedsnavn 1993 Karlsen, Jørgen
Litt om skolen i Lurøy, Rødøy og Træna 1988 Roland, Kåre
Litt om skolene i Lurøy  i gamle dager 1989 Roland, Kåre
Litt om Solværkjerringa Pernille B. Andersdatter i Nord-Solvær 1985 Bang, Rune
Litt om stedsnavn i distriktet og deres opprinnelse 1984 Præsthus, Brynjulf
Litt om torskefiske i Lofoten på 1600-tallet 1996/97 Bang, Rune
Lokalhistorikeren Ivar Seljedal 1985 Roland, Kåre
Lovund - bosetting, kulturlandskap og ressursbruk i etterkrigstiden 1994/95 Mellomfagsfeltkurset
Lovund gjennom årmillionene 1989 Møller, Jacob
Lovund kapell 25 år 1986 Aanes, Edvard
Lovund kvinneforening 1996/97 Jensen, Oddbjørn
Lovundkutteren - båtbyggervirksomhet på Lovund 1996/97 Bang, Rune
Lundeura på Lovund 1985 Bang, Rune
Lurøy anno 1807 – nedtegnet av Leopold Buch 1987 Mykletun, Sjur
Lurøy kommune 150 år 1987 Roland, Kåre
Lurøy prestegjeld 1984 Bentzen, Birger
Lurøy fjerding anno 1649 2006/07 Hansen, Kåre
”Lurøyaffæren” 50 år etter 1993 Kristoffersen, John
Lurøyfjerdinger i fangenskap 1994/95 Bang, Rune
Lurøyfjerdinger i fangenskap 1940-45  (supplering) 1996/97 Bang, Rune
Lurøyfjerdinger og krigsårene 1940 - 1945 Mobiliseringsstyrken fra Lurøy 1940 1994/95 Bang, Rune
Lurøygården - Litt om de gamle bygningene og storbrannene i 1880-åra 1998/99 Bang, Rune
Lurøynåla 1996/97 Røberg, Rigmor Berntzen
Lurøys første avlagte regnskaper 1992 Red.
Lærreima  -  Et kjært barndomsminne 2002/03 Hansen, Ellen Kr. Selnes
M/k  ”Sjøgutten”  N-37-L 1996/97 Rødsand, Cato
Magnus Johansen, Kvina  -  Handelsmann med mange talent 2002/03 Solvang, Jostein
Magnus Stensland - bryter og allround idrettsmann fra Lurøy 1988 Bang, Rune
Maiken - ung forsker med givende hobby 1993 Danielsen, Harry
Mannen og tollekniven 2002/03 Grønbeck, Karla
Margot Riise 1985 Roland, Kåre
”Marselia af Anklakken”  - En Bergenstur som endte med forlis på Vestlandet 2000/01 Bang, Rune
Marta  -  ei kystkvinnes skjebne 2004/05 Edvardsen, Gunda
Matkultur og mattradisjone på Lurøy i perioden ca 1940-1960 2008/09 Sjøholt, Turid
Matrikkelen for året 1723 1989 Karlsen, Jørgen
Meieridrift på Lurøy innland 1996/97 Bang, Rune
Men størst er kjærligheten 1993 Danielsen, Harry
Mikkel Tolleivson Messing på Selnes kremmerleie - opphav i Egersundtrakten og etterslekten 2006/07
Millenniumsprat -  Prolog til tusenårsskiftet 2000/01 Olsen, Halgrim
Min barndoms båt - sjøbussen m/s "Nesna" 2008/09 Carlsen, Trond
Minner fra Lovund ved hundreårsskiftet 2000/01 Mogård-Larsen, Sverre
Minner og tanker fra gammel og ny tid 1986 Aasvik, Arne
Minner om besteforeldrene Nilda og Hilmar 2002/03 Olsen, Torbjørn
Mitt barndomsrike (dikt) 2004/05 Mindrum, Hermann
Mitt opphav 1984 Bush,  Clara Rølie
Moflag skoles musikkorps 10 år 1986 Slotterøy, Trond Ola
Moral i umoral i gamle Lurøy - kirka og embetsverket 2008/09 Bang, Rune
Mot normalt  -  Nedbørsfakta fra Lurøy 1985 Stokland, Kjell
Mølla på Måvær 1986 Roland, Kåre
Måvær i Lurøy - en idyllisk utpost med grønne, frodige øyer ? 2002/03 Bang, Rune
Namn kring Onøya 1996/97 Martinussen, Jonny
Namnet ”Lurøya” 1994/95 Myrvang, Finn
Natteløben - rescript fra Den Kongel. Norske Regjerings Justis- og Politidepartement 1985 Red.
Naturstien forteller fortets historie 1994/95 Selnes, Ragnar
Nesøy skytterlag 1991 Bang, Rune
Nikolaistrupen  -  stedsnavn og familiesoge 1992 Bang, Rune
Noen gamle barnesuller fra Lurøy 1991 Mogård-Larsen, Sverre
Noen minner fra krigsutbruddet i 1940 1993 Kristoffersen, Kristoffer og  Harald Einmo
Nokre stubbar frå Lurøy 1985 Karlsen, Jørgen
Nordlandenes første agronom 1994/95 Moe, Knut
Nordlandsbondens sommerliv  -  en gammel vise fra året 1874 2004/05 Red.
Nordlandske stedsnavn II 1990 Hestmann, Johannes
Norges kraftigste jordskjelv 1985 Aasvik, Kolbjørn
Norgesrekord i julinedbør 1985 Bjørbæk, Gustav
Nybestigninger i Nordland  -  Okstinden 2000/01 Red.
Om ei kullseiling 1994/95 Reløy, Håkon
Om Hestmannen – innbilske søstre og ville ritt i Nordlandsnatten 1987 Red.
Om kirkene i Lurøy og Rødøy 1988 Karlsen, Jørgen
Omega Norge - Stasjon Bratland 2000/01 Kjærsund, Ronald
Opprøret på Kvalholmen 1989 ”Andor”
Ord og vendinger fra lurøymålet 194/95 Elever v/Onøy-Lurøy sk.
Ord og vendingæ frå Lurøymåle 1986 Karlsen, Jørgen
Ordførere i Lurøy 1992 Roland, Kåre
Ordtak og ordspell fra Lurøy 1989 Karlsen, Jørgen
Overtru og tegn på kysten 1991 Svenning, Olav
Pernille Birgitte Andersdatters etterslekt 1985 Bang, Rune
Plukk fra de gamle annaler 1991 Red.
Plukk fra de gamle annaler 1990 Red
Potetdyrking - en gammel tradisjon i Lurøy? 2010/11 Bang, Rune
Prestens lønn 1991 Roland, Kåre
på seifiske i Myken i robåtens tid 2008/09 Forsland, Anders
Redningsdåder utført av mannskapet på ”Nargtind” under fisket i 1950/-60 årene  2002/03 Mogård-Larsen, Sverre
Referat fra kommunestyremøte i Lurøy 1847 1984 Red.
Reindriftsutøvelse fra gammel tid i Nordland 1988 Vatne, Leif
Røsøya 1992 Roland, Kåre
Røverne i Revsdalen 1985 Olsen, H.
Sagnet om Bur i Storknean 1988 Mindrum, Hermann
Sandvær, et gammelt egg- og dunvær 2008/09 Klausen, Ann Kristin
”Satelitten”  -  Nord-Norges første plastbåt 2004/05 Bang, Rune
Segner frå Lurøy 1990 Dahl, Fridtjov
Selnes lysverk og belysning på Helgeland i krigsårene 1989 Pedersen, Per Johan
Sigfred Karlsen - Kulturprisen 1983 1985 Bang, Rune
Sir Brookes reiseskildring fra Lurøy anno 1820 2002/03 Aakvik, Trond
Sjonøya - en vindfull boplass 2008/09 Bang, Rune
Skatten var tung å bære også på gamle dagers Helgeland 1993 Karlsen, Jørgen
Skifte fra Lurøy - dødsboskifte etter Anna Christensdatter Finngammen i 1794 1987 Hansteen, Peder og Rune Bang
Skikker ved hverdag og jul - Helgeland i gamle dager 2006/07 Forsland, Anders
Skolen i Lurøy i gamle dager 1988 Roland, Kåre
Skolevei  -  transportvei 1984 Vatne, Kåre
Skyssplikten for presten - en kilde til konflikt med almuen? 2006/07 Bang, Rune
Smie og gårdshaug  - Eldre bosettingsspor på gården Nedre Kongsvik 2000/01 Larsen, Ingvild
Som fange i arbeidsleiren ved Ljanskollen 2002/03 Thune-Holm, Anton
Stadnamn frå Aldra 1993 Myrvang, Finn
Stadnamn i Kvina 1986 Karlsen, Jørgen
Stedsnavn - Aldra i Lurøy 1987 Alleren, Tor-Helge
Storsildfisket i Lovund 1991 Roland, Kåre
Stua ved sjøen (dikt) 1986 Aspdal, Erling
Stubber, sagn og overtru fra gamle Lurøy 1988 Red.
Størjefisket 1987 Reløy,  Håkon
Størjefisket og "størjekongen" fra Lurøy 2006/07 Karoliussen, Kristian
"Svartsøndagen" - en førjulstur på butikken i gamle dager 2006/07 Hjerpås, Bjørghild
Syketransport 1986 Roland, Kåre
Tanker rundt et fotografi  -  fra tiden som var 1998/99 Kvalstad, Bjørg
Testamente fra Tonnes 1989 Bang, Rune
Thomas Iversen Trætvik 1994/95 Bang, Rune
Titran-ulykken i 1899 1987 Zakariassen, Asbjørn
To for en høstvals 1989 Coldevin, Anny
Tolvtallsvisen 1986 Grønbeck, Karla
Tonneshelleren og andre rariteter 2004/05 Hansen, Kåre
Torgtind  -  bombet og senket 1985 Red.
Tre samebrødre 1985 Vatne, Kåre
Trekk av den gamle posthistoria 1988 Mykletun, Sjur
Trollvika - monument over en slitets rydningsmann 1998/99 Bang, Rune
Træna - Til havs i vest for Helgelands skjær (dikt) 1998/99 Meum, Steen
Tyven tyven skal du hete 2000/01 Hutchinson, Alan
Ulovlig 17.mai-tog på Lurøy året 1942 1988 Johannessen, Ole Johan
Ulykke under Lofotfisket i 1913 1986 Red.
Ungdommen Oline Kapstad fra Tonnes – torpedert under 1. verdenskrig 2004/05 Kapstad, Bjørn/Bang, Rune
Ungdomslaget ”Nybrott” i Aldersundet 1994/95 Bang, Rune
Ungdomsliv - min første lofottur 1991 Aasvik, Olav
Utnamn frå Lurøy 1991 Karlsen, Jørgen
Utskrift av Branntaksasjonsprotokollen  -  Gården Onøy Ytre 1985 Red.
Utvandringen fra Aldersundet perioden 1865 - 1925 2008/09 Bang, Rune
Utvandringen til Amerika 1836 - 1900 1993 Bang, Rune
Vaid  -  et plantefunn i Lurøy 1987 Mykletun, Sjur
Valen mellom Onøy og Lurøy  -  det første nasjonale byggeprosjekt i Lurøy 2004/05 Bang, Rune
Vår eldste kirkehistorie 1990 Brodahl, Joh. E.
Vår eldste kirkehistorie 1991 Brodahl, Joh. E.
Vårt Norge (dikt) 1987 Aspdal, Erling
Ytre Kvarøy - en gård for sositeten i det gamle lurøysamfunnet 2006/07 Bang, Rune
Å spare på skillingen og la daleren gå  -  Litt om pengene i gamle dagers Norge 2004/05 Selnes, Olaf M. Gylseth
Årsberetning fra distriktslegen - legene forteller 2010/11 Bang, Rune
Aarsberetning for skolene i Alderen, Selnes og Kjerringvik kretse 1903 1992 Red.
Årskavalkade  1983/84 1985 Red.
Årskavalkade 1984/1985 1986 Red.
Årstidenes tolv måneder (dikt) 2002/03 Mindrum, Hermann
Aasgården 1990 Aasvik, Olav
Åtti år siden den tragiske ulykken i Siglafjord på Island 1998/99 Jensen, Oddbjørn

       

Tilbake til Lurøy lokalhistoriske forside Tilbake til Lurøy biblioteks forside