Liv Laga pris i Lurøy
(Tidligere kulturpris, byggeskikkspris og næringspris)

2013
2012 Oscar Hansen
2011 Birger Johannessen
2010 Lurøy ungdomsfotball
LUF viser at det går an å hevde seg blant andre fotballag i regionen - de har stå på vilje og talent!
Bak står ildsjeler som er villige til å stille opp for ungdom i Lurøy.
LUF gir veldig positiv omtale for Lurøy kommune!

Kulturprisvinnere i Lurøy

Følgende personer/lag har fått tildelt kulturprisen siden starten i 1978. Frem til 1985 var det kun tildelt en pris i hver kommunestyreperiode. Fra 1985 til 2008 ble prisen delt ut hvert år.

2009 (Ikke utdelt i 2009)
2008

Tordis Olsen, Torbjørg Hansen, Paula Hansen, Sonja Pettersen

For lang frivillig innsats med veldedig arbeidet for kulturinstitusjoner m.v. på Sleneset.
2007 Marit Eik Pedersen Frivillig arbeid innenfor korpsarbeid på Lurøy innland
2006 Trond Even Jørgensen For sin innsats i det frivillige idretts- og kulturliv
2005  Lovund Kvinne- og Familielag Allmennyttige formål i lokalsamfunnet 
2004 Ragnar Selnes, Stokkvågen       For sin innsats i det frivillige kulturliv - Grønsvik Hærkystfort 
2003  Eilif  Iversen,  Sleneset     Musikk, sang, dirigent m.m.
2002 Tonnesrevyen,  Tonnes/Konsvik Teater/revy
2001 Hilmar Isaksen,  Sleneset   Båtbyggertradisjon
2000 Arnljot Søfteland, Tonnes Instruktør, aktivitør korps
1999 Eva Hiller     Teatervirksomhet/korpsdirigent
1998 Christoffer Eva   Musikkledelse/konserter m.m.
1997 Vigner Olaisen, Lovund Motorsamling, Lovund
1996 Harry Danielsen, Sleneset  Sleneset, Øya og Folket  (bygdebok)
1995 Odd Bjarne Martinsen, Bratland  Aldersund Stadion  (idrettsbane/-hus)
1994 Birger Johannesen, Onøy  Kystmuseum, Lurøy
1993 Hermann Olvik, Konsvikosen Dirigent sangkor
1992 Åslaug Finseth, Stokkvågen  Dirigent kor/søndagsskole m.m.
1991 Torgrim Olaisen, Lovund  Dirigent korps m.m.
1990 Turid Staulvik, Onøy Dirigent korps
1989 Minda Martinsen, Bratland  Kristelig barnearbeid m.m.
1988  Rangvald Hansteen, Onøy Teatervirksomhet m.m., ungdomslaget
1987 Karla Grønbeck, Aldra    Kristelig arbeid generelt
1986 Rune Bang, Konsvikosen   Lurøyboka/lokalhistorie
1985 Kåre Roland, Onøy  Lokalhistorie
1983 Sigfred Karlsen, Konsvikosen   Oppbygging av museumssamling
1978 Margot Rise, Onøy   Generelt kulturarbeid i kretsen
 

 

De 25 prisvinnerne fordeler seg innen  disse områder :

Lokalhistorie/Museum Sang/musikk Revy/teater Kristelig arbeid Allmenn  innsats
7 9 2 2 5
 

 

Tilbake til Lurøy lokalhistoriske forside Tilbake til Lurøy biblioteks forside