Lurøy tar vare på historien.

Gjennom et prosjekt finansiert av småsamfunnsmidler samt kommunale midler, har Lurøy nå gjort tilgjengelig en anselig del av Lurøys historie på Internett.

Hensikten med dette prosjektet har vært å gjøre gamle bilder og annet lokalhistorisk materiale tilgjengelig for alle, og det har vi i stor grad lykkes med.

Fotodatabasen inneholder over 800 gamle bilder fra Lurøy. I tillegg er det lagt ut en stor del artikler av lokalhistorisk verdi.

Dette samarbeidet inkluderer også Lurøy historielag, og de av Lurøybøkene som i dag ikke kan skaffes, blir nå skannet og lagt ut i fulltekst her. I tillegg finnes det flere godbiter her for den som er interessert i Lurøys historie.

I forbindelse med lanseringen, er det utarbeidet en egen brosjyre for nettstedet, som er sendt ut til alle husstandene i kommunene. I tillegg er det laget en fotoutstilling av noen av bildene fra fotosamlingen, og den vil henge permanent i Lurøy bibliotek

Vi som har jobbet med dette er glad at vi endelig kan si oss ferdige med prosjektet, men arbeidet med å legge ut bilder og artikler, samt oppdatering av nettstedet vil fortsette. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle som har bidratt. Uten deres innsats ville ikke dette nettstedet vært realisert.


 

Gammelskipperen Kristian Karoliussen og de andre fremmøtte fikk ønske seg foredrag fra gamle dager.

Rune Bang hadde mange historier fra gamle dager på lager og fortalte villig.

 

 

Noen av de innbudte tok seg tid til lanseringen på denne fine værdagen.

Tilbake til Lurøy lokalhistoriske forside Tilbake til Lurøy biblioteks forside