Lurøy bibliotek

Søk i bokbasen
MappaMi
Kikkehullet
Safarisøk

Bokbussen
Lånereglement
Serviceerklæring
Årsmelding

Samsøk Nordland
Detektor emneportal
Skrivebua
Brageprisen

Skjærgårdsbiblioteket
Bibliotekplan Skjærgårdsbiblioteket

 

Her finner du det du trenger å vite om Lurøy bibliotek.

Kontakt:
Lurøy bibliotek
8766 Lurøy

Tlf:     75 09 15 43

epost til biblioteket.

Åpningstider
Tirsdag og Torsdag
kl. 10.00 -1700

Webansvarlig 
Biblioteksjef  
Roy Tore Kristiansen
Oppdatert 12.06.14  

 

Lurøy bibliotek - årsmelding 2013    

Lurøy bibliotek omfatter hovedbibliotek på Onøy, filialer på Kvarøy, Sleneset og Lovund. Rana biblioteks bokbuss kjører Lurøy innland.  

Lurøy bibliotek er en del av Skjærgårdsbiblioteket, et samarbeid mellom åtte kommuner/bibliotek på ytre Helgeland. Samarbeidet fremmer faglig utvikling, kompetanseheving, felles profil, og felles aktiviteter i regionen. Arbeidet er forankret i felles plan. Bibliotekplanen gjaldt for perioden 2008-2012, og er nå under revidering.  

Stemmerettsjubileet har preget året 2013, og i Lurøy har det vært gjennomført mange aktiviteter med fokus på markante og sterke kvinneskikkelser gjennom historien. I januar ble det arrangert konsert der tema var Jane Austen, kvinnedagen ble markert med fokus på lokale kvinner. Boklansering i mai var vinklet spesielt mot kvinner, og i tillegg hadde biblioteket flere utstillinger med dette fokuset. Det ble arrangert to forfatterbesøk høsten 2013. Den ene spesielt for ungdom, den andre for voksne, og begge med kvinnefokus. Jubileumsåret ble avsluttet med konsert med Mariann og Snorre Sivertsen.  

Aktivitetene har vært gjennomført med støtte fra Nordland fylkeskommune og midler fra kvinnemillionen og ”Den kulturelle skolesekken” I tillegg er det gitt tilskudd fra ”Den kulturelle skolesekken” lokalt.

Aktivitene er arrangert i samarbeid med Skjærgårdsbiblioteket, Kvinneuniversitetet i Norden, Nordland fylkesbibliotek, og med egne ressurser.  

Andre aktiviteter i biblioteket:

Lesesirkel, VOX-samarbeid (Biblioteket som studie og eksamenssted), Aksjon TXT (Leselystaksjon for ungdom), Aksjon ”Bøker for alle” (Tilrettelagt litteratur for svake lesere), Samlingsutvikling, Oppstart prosjekt vandrebok.  

Bibliotekfilialen på Lovund har vært stengt p.g.a. ombygging.  

Bibliotekfilialen på Sleneset gjennomgår en modernisering. Dette gjelder spesielt fornying av boksamlingen og utskifting av gamle hyller. Biblioteklokalet trenger å bli malt, og det er behov for utskifting av bord og stoler.   

Kvarøy bibliotekfilial har ikke lengre egne lokaler. Bøkene er plassert i skolens korridorer. Det vurderes å finne en løsning som kan være tilfredsstillende både for elever, lokale brukere og ansatte.  

Etter en sammenslåing av lokalutvalgssekretærstillinger/filialbestyrere, er stabiliteten bedre ennn på lenge.  

Biblioteket skal sikre et godt og kvalitetssikret tjenestetilbud nårr det gjelder litteratur, kunnskap, kultur, opplevelser. Dette fordrer samarbeid, og aktører som biblioteket samarbeider med er bl.a.: Skjærgårdsbiblioteket, Den kulturelle skolesekken, Nordland fylkesbibliotek, Oppvekstetaten i Lurøy, skolene og barnehagene.  

Rita Jørgensdatter 
Bibliotek- og kultursjef

Skilt.JPG

vandrebok.jpg

Kvinnestemmer.jpg

brekke.jpg

Ebok.jpg

Munch.jpg

DSC_0040 - Kopi.JPG Stemmerettsjubileum.jpg

DSC_0339 - Kopi.JPG

Mariann og Snorre.jpg Moe.jpg

 


 

 

Lurøy kommune
Fotoprosjektet i Lurøy
Steinkjerringa og Menighetsbladet

Lurøy bibliotek står bak vandrebokprosjektet